2022-04-27 10:51:13

Likovni natječaj za učenike samoborskih škola

Učenica 4. c razreda Ema Dujmović i OŠ Milana Langa (Bregana) pozivaju sve škole s područja grada Samobora na sudjelovanje u likovnom natječaju:

 

Nada, sloboda, mir i sretno djetinjstvo

 

Propozicije likovnog natječaja: 

- na natječaju mogu sudjelovati svi učenici, a bit će podijeljen u dvije kategorije:

a) učenici od 1. do 4. razreda

b) učenici od 5. do 8. razreda

 

Detalji se nalaze u prilogu.

REPUBLIKA  HRVATSKA                                   

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD SAMOBOR

OSNOVNA ŠKOLA MILANA LANGA

OIB: 43773677601

Langova 2, 10432 BREGANA

KLASA: 602-06/22-01/10

URBROJ: 238-27-15-22-1

 

Bregana, 27. 4. 2022.

 

Učenica 4. c razreda Ema Dujmović i OŠ Milana Langa (Bregana) pozivaju sve škole s područja grada Samobora na sudjelovanje u likovnom natječaju:

 

Nada, sloboda, mir i sretno djetinjstvo

 

Propozicije likovnog natječaja: 

- na natječaju mogu sudjelovati svi učenici, a bit će podijeljen u dvije kategorije:

a) učenici od 1. do 4. razreda

b) učenici od 5. do 8. razreda

 

- tehnika je slobodna, a dozvoljeni su digitalni crteži

- svaki razred može poslati radova koliko želi, a svaki učenik/ica maksimalno 2

- poželjno je da rad sadržava poruku ili tekst, no nije nužno

- radovi se šalju na školski mail ured@osmilanalanga.hr ili dostavljaju na adresu škole – OŠ Milana Langa, Langova 2, 10 432 Bregana

- na poleđini likovnog rada moraju biti istaknuti sljedeći podaci: ime i prezime učenika/ice, razred, škola, ime i prezime učitelja/ice

 - rok za slanje radova je 12. svibnja 2022.

Stručno povjerenstvo će izabrati najbolje radove u svakoj kategoriji koji će biti predstavljeni i nagrađeni na izložbi povodom Dana škole u Bregani 20. svibnja 2022. U planu je (ukoliko mogućnosti budu dozvoljavale) da se najbolji radovi otisnu na majice (sav prikupljeni prilog od prodaje majica bio bi namijenjen djeci Ukrajine).

                                                                                  

ravnatelj OŠ Milana Langa

Igor Matijašić, prof.


Osnovna škola Milana Langa Bregana