2022-03-14 12:37:56

Iz ravnateljskog kuta - Kako to? Kako to?

Nova kolumna za Školske novine ravnatelja naše škole Igora Matijašića - o županijskim natjecanjima, o datumima i preklapanjima, o brizi za nadarene učenike, o Vojku V. i čuđenju...

Tekst se nalazi u prilogu.


Osnovna škola Milana Langa Bregana