2022-03-09 13:00:51

Upisi djece u 1. razred osnovne škole

Primili smo dopis Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije u kojem nas mole da dokumentaciju vezanu za upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023. objavimo na mrežnim stranicama škole.

Dopisi se nalaze u privitku.

 


Osnovna škola Milana Langa Bregana