2022-02-03 07:24:25

Ove godine počinje gradnja dvorane?

Iz službenih dokumentata na mrežnim stranicama Grada Samobora vidljivo je da se ove godine planira započeti s gradnjom sportske dvorane kod naše škole (https://www.samobor.hr/dokumenti?catId=497).

Projektna dokumentacija je izrađena, građevinska dozvola je ishođena, a navedeni radovi (izgradnja dvorane i dogradnja škole) trebali bi se realizirati kroz sljedeće tri godine...

 


Osnovna škola Milana Langa Bregana