2022-01-31 11:02:00

Iz ravnateljskog kuta - Testiranje (ne)znanja

Nova kolumna za Skolske novine ravnatelja naše škole Igora MatijašiŠa - o aplikaciji i edukaciji, o natjecanjima, o principu i nijansama...

Tekst se nalazi u prilogu.


Osnovna ╣kola Milana Langa Bregana