2022-01-31 11:27:58

VAŽNO - sufinanciranje školske kuhinje

Grad Samobor sudjeluje u projektu zaklade „Hrvatska za djecu“ kojim će se omogućiti sufinanciranje školske kuhinje za učenike koji su u riziku od siromaštva. Za navedeno je potrebno ispunjavati sve sljedeće uvjete:

a)         dijete je polaznik OŠ Milana Langa

b)        mjesečni prihod kućanstva u kojem živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn po članu zajedničkog kućanstva u razdoblju od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.

c)         dijete je iz obitelji koja je korisnik prava na doplatak za djecu.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta

a)         potvrda OŠ da je korisnik projekta (dijete) polaznik iste, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe (ravnatelj osnovne škole), koja uključuje sve osnovne osobne podatke o djetetu (Obrazac 1 u prilogu)

b)        potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva

c)         dokaz da je obitelj korisnik prava na doplatak za djecu. Isto se dokazuje jednim od sljedećih dokumenata koje je nadležno tijelo izdalo: važeće rješenje HZMO-a o priznavanju prava na doplatak za djecu ili potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu ili uvjerenje HZMO-a o priznatom pravu na doplatak za djecu ili potvrda o visini dohotka i primitaka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka.

d)        izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik/zakonski zastupnik/udomitelj/posvojitelj djeteta koji predaje zahtjev za korištenje ove potpore Zaklade, prema predlošku koji dostavlja Zaklada (Obrazac 2 u prilogu).

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u školu do petka, 11. veljače 2022.


Osnovna škola Milana Langa Bregana