2021-11-27 21:34:14

Učiteljica Aleksandra Gudlin Mićić održala predavanje o kreativnosti u nastavi

Centar inkluzivne potpore IDEM osnovan je 1994. godine pod imenom Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama – ‘IDEM’ na inicijativu stručnjaka Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i roditelja djece s teškoćama polaznika redovite škole. Naša škola uspješno surađuje s Udrugom IDEM dugi niz godina, čija sam i ja dugogodišnja provoditeljica programa.

Ove godine CIP IDEM organizira ciklus predavanja, svakog utorka od 18 sati u aplikaciji Zoom. 16.studenog održala sam predavanje, primjer dobre prakse, pod nazivom Poticanje kreativnosti u nastavi Hrvatskog jezika. U predavanju sam predstavila projektne aktivnosti nekoliko projekata koje smo provodili prošle godine u našem razredu, a vode se na eTwinning portalu. Naglasila sam da u svim aktivnostima sudjeluju svi moji učenici, ponekad uz moju pomoć ili pomoć svojih vršnjaka.

Predavanja su dio Programa podrške provedbi integracije i inkluzije djece s posebnim potrebama u društvo. Program u cjelini obuhvaća nekoliko potprograma.

1.  poticanje razvoja perceptivno motoričkih sposobnosti (namijenjen je djeci predškolske dobi) 

2. poticanje kognitivnih sposobnosti (za učenike osnovne škole)

3. rad logopeda

4. razvoj socioemocionalnih vještina darovite djece

Osim rada s djecom, radi se i na savjetovanju roditelja. Predavanja su namijenjena i roditeljima i stručnjacima s ciljem senzibilizacije i razumijevanja problematike, a i kao iznošenje primjera dobre prakse.

učiteljica Aleksandra Gudlin Mićić


Osnovna škola Milana Langa Bregana